Strona główna -> Statystyka
a a a


 

 

 Proszę wybrać właściwą zakładkę:

  1. MPiPS
  2. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie suskim
  3. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w poszczególnych gminach:

 


 

Poniżej przedstawiamy analizę statystyczną osób bezrobotnych z terenu działania PUP w Suchej Beskidzkiej na dzień 31.03.2010r. z podziałem na grupy będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

 

/Źródło: PUP Sucha Beskidzka/

 

Poniższy wykres przedstawia stopę bezrobocia w województwie małopolskim z podziałem na poszczególne powiaty.

 

W UE w analogicznym okresie poziom bezrobocia (liczony metodą BAEL) przedstawiał się następująco:

 /Źródło:Eurostat/