a a a

NABÓR WNIOSKÓW NA BONY ZASIEDLENIOWE !!! | 2015-04-01

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonów zasiedleniowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych, dla których określono I lub II profil pomocy i które w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku o bon nie ukończą 30 roku życia.


więcej >>


NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) | 2015-03-31

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej rozpoczyna od dnia 01.04.2015r. nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

W 2015 roku środki KFS będą przeznaczone wyłącznie na wsparcie kształcenia ustawicznego osób w wieku co najmniej 45 lat.więcej >>


Plan szkoleń z Funduszu Pracy na rok 2015 | 2015-03-18

Plan szkoleń dla osób bezrobotnych organizowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Suchej Beskidzkiej, finansowanych z Funduszu Pracy w roku 2015


więcej >>


Fundusz Pożyczkowy „Nowy Małopolski Przedsiębiorca” | 2015-03-04

Fundusz Pożyczkowy „Nowy Małopolski Przedsiębiorca” powstał ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. W ramach Funduszu Pożyczkowego NMP są udzielane mikropożyczki preferencyjnie oprocentowane dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, której siedziba znajdować się będzie na terenie województwa małopolskiego.


więcej >>


Nabór na szkolenie. | 2015-02-24

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej ogłasza nabór na szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną tzw. indywidualne, organizowane dla osób do 29 r.ż. w ramach Projektu: „Szansa dla młodych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.


więcej >>


KONSERWATOR Bis | 2015-02-03

Rusza rekrutacja osób do projektu „KONSERWATOR Bis – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia”.


więcej >> 

Prognoza pogody dla miasta Sucha Beskidzka /kliknij na obrazek poniżej/

 

<
YoWindow.com Forecast by yr.no